שינוי יעוד

« חזרה למילון המונחים

פעולה שמבצעת רשות ממשלתית בהתאם למדיניות ממשלתית, ושבמסגרתה הופכת קרקע חקלאית לקרקע לבנייה.
במקרה של שינוי יעוד כזה ישלם המוכר היטל השבחה בשיעור של 50% מהעלייה בשווי המקרקעין בגין השינוי.