צו בתים משותפים

« חזרה למילון המונחים

צו המורה על רישום בתים משותפים בפנקס הבתים הרשומים. הצו ניתן על ידי המפקח על הבתים המשותפים
לבקשת בעלי דירות המחזיקים ביותר ממחצית שטח הרצפה של כלל הדירות בבניין מסוים.