ערבות חוק המכר

« חזרה למילון המונחים

ערבות בנקאית שנותן הבנק לאדם או לתאגיד הרוכשים דירת מגורים מקבלן. הערבות מבטיחה שהקונה יקבל את
כספו בערכים ריאליים, אם הקבלן לא ישלים את בניית הדירה.