מדד מחירי תשומות הבנייה

« חזרה למילון המונחים

מדד שמשקף שינויי מחירים שמשלם ענף הבנייה עבור סל חומרים, מצרים ושירותים לבניית מגורים. מדד זה משמש בסיס להצמדת חוזי בנייה.