חוק המכר

« חזרה למילון המונחים

חוק שמטרתו להגן על השקעותיהם של מי שרוכשים דירות "על נייר" בתקופה שבין מתן התשלום הראשון על חשבון הנכס
שעתיד להיבנות לבין העברתו לידי הרוכש לאחר גמר הבנייה.