זיכרון דברים

« חזרה למילון המונחים

מסמך התקשרות זמני בין מוכר דירה לקונה דירה. (אינו מומלץ) לרוב "מתורגם" זיכרון הדברים על  ידי  עורך-דין לחוזה מכר. רצוי לכלול בזכרון הדברים התניות לביטולו. אם אין בזיכרון דברים  מכניזם ביטול, הוא תקף בדיוק כמו חוזה מכר.