דירת גג

« חזרה למילון המונחים

דירה הבנויה על בניין בעל גג שטוח. הדירה בנויה רק על חלק מהגג, כך שיתרת הגג משמשת כמרפסת. הגג שמעל דירת
הגג הוא רכוש משותף של כל הדיירים, ויכול להיות מנוצל לדודי שמש.