דייר מוגן

« חזרה למילון המונחים

דייר בעל זכות מגורים מותקף חוק הגנת הדייר. דייר כזה נהנה מזכויות שכירות שאין למי ששוכר דירה בשכירות
רגילה. עם זאת בעל הבית הוא בעל הנכס, ואילו לדייר זכות מגורים בלבד.