בנה ביתך

« חזרה למילון המונחים

מגרשים שמציעים מדי פעם מינהל מקרקעי ישראל וחברות פיתוח אחרות לבניית בתי מגורים צמודי קרקע. מחירי הקרקעות נמוכים ונחשבים כדאיים. מסיבה זו גדול בדרך כלל הביקוש מההיצע, ויש צורך לערוך הגרלה בין המציעים.