אחוזי בנייה

« חזרה למילון המונחים

שיעור השטח המותר לבנייה על פני שטח מסוים – כפי שנקבע בתוכניות בניין עיר. בבנייה של רב- קומות שיעור הבנייה גבוה מ–100%. בחוזה בנייה מצוין לעיתים אחוז הבנייה של כל קומה בנפרד.