אופציה במקרקעין

« חזרה למילון המונחים

פרק זמן למימוש רכישת מקרקעין שמוענק בהסכם בכתב על ידי בעל הנכס לרוכש פוטנציאל. האופציה מוענקת
לבדיקתה היסודית של עסקת המקרקעין, לחיפוש מקורות מימון או שותפים.